Piosenki

Posłuchaj naszych utworów!


opis 1 obrazka


Najnowszy utwór Kapeli znad Baryczy
"Pieśń dla Gianna Beretta Molla"

GIANNA BERETTA MOLLA BYŁA KOBIETĄ NOWOCZESNĄ.

Zrobiła karierę medyczną. Kochała przyrodę, uprawiała narciarstwo, chodziła do teatru, modnie się ubierała. Była żoną znanego dyrektora fabryki. Wspólnie wychowywali dzieci, prowadzili dom, kochali Boga i ludzi. Kiedy na świat miało przyjść czwarte dziecko, pojawił się problem: poświęcić życie dziecka czy własne. Gianna powiedziała wtedy, że miłość i ofiara są tak ściśle ze sobą złączone jak słońce i światło. Wybrała życie dziecka.

BEATYFIKACJA I KANONIZACJA

24 kwietnia 1994 r. papież Jan Paweł II ogłosił Giannę Berettę Molla błogosławioną. Przedstawił ją wiernym jako przykład żony i matki. Podczas uroczystości powiedział: Uwieńczeniem życia Gianny Beretty Molli, która była najpierw wzorową studentką, potem aktywnie zaangażowała się w działalność wspólnoty kościelnej oraz została szczęśliwą żoną i matką, stało się złożenie ofiary z siebie, by mogło żyć dziecko, które nosiła w łonie i które dzisiaj jest tutaj z nami! Jako chirurg była w pełni świadoma grożących jej konsekwencji, lecz nie cofnęła się przed ofiarą, potwierdzając w ten sposób heroiczność swoich cnót.

Słowa i muzyka B.Cebulski aranżacja - M. Kowalski
wyk. M.Chocaj i Kapela znad Baryczy.